مجنمع 2000 واحدی

مسکن مهر گرگان

56 مجنمع مسکونی

واحدی زمرد

مجتمع مسکونی 1480

واحدی باغ بهشت

مجتمع مسکونی 140

واحدی دریان نو

برج های پنجگانه

مسکونی مروارید

برج های تجاری

و مسکونی یاس

مجتمع ویلایی 24

واحدی چابکسر

مجتمع 2000 واحدی مسکن مهر گرگان

مساحت زیربنا : 178500 متر مربع

مکان :  گرگان

سازه: بتنی

زمان شروع طراحی : 1389

زمان پایان پروژه : 1391

کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازی استان گلستان

وضعیت فعلی : در حال اجرا

مجتمع مسکونی 56 واحدی زمرد

مساحت زیربنا : 12520 متر مربع

مکان : تهران – پاسداران

سازه: بتنی

زمان شروع طراحی : 1391

زمان پایان پروژه : 1393

کارفرما : مهندس خلیل زاده – دکتر قرئی

وضعیت فعلی : در حال اجرا

مجتمع مسکونی 1480 واحدی سایت باغ بهشت (منطقه اوین)

مساحت زیربنا :  243000متر مربع

تعداد طبقات : 16 تا 22

مکان : تهران

سازه: بتنی – فلزی با سقف های پیش تنیده

زمان شروع طراحی : 1389

زمان پایان پروژه : 1392

کارفرما : شرکت احجام سازه

وضعیت فعلی : در حال اجرا

مجتمع مسکونی 140 واحدی دریان نو

مساحت زیربنا : 25800 متر مربع

مکان : تهران – ستارخان

سازه: بتنی با سقف های پیش تنیده

زمان شروع طراحی : 1389

زمان پایان پروژه : 1392

کارفرما : بانک ملت

وضعیت فعلی : در حال اجرا

برج های پنجگانه شهرک مسکونی مروارید

مساحت زیربنا : 46000 متر مربع

مجموع مساحت : 230000 مترمربع

تعداد طبقات هر برج : 30

مکان : تهران

سازه: فلزی

زمان شروع طراحی : 1390

زمان پایان پروژه : 1395

کارفرما : شرکت ایران سازه

وضعیت فعلی : در حال اجرا

برج های مسکونی – تجاری یاس

مساحت زیربنا : 125400 متر مربع

مکان : تهران

تعداد طیقات : 42

سازه: بتنی

زمان شروع طراحی : 1392

زمان پایان پروژه : 1396

کارفرما : گروه ساختمانی نور

وضعیت فعلی : در حال تهیه نقشه های فاز یک

مجتمع ویلایی 24 واحدی چابکسر

مساحت زیربنا :

مکان : چابکسر

سازه: بتنی

زمان شروع طراحی : 1385

زمان پایان پروژه : 1390

کارفرما : شرکت ایران اطلس

وضعیت فعلی : در حال بهره برداری

کلیه حقوق مطالب سایت متعلق به آبمیس پارس است