مجموعه تجاری و

پارکینگ طبقاتی گلسار

مجموعه تجاری و پارکینگ طبقاتی گلسار2

مساحت زیربنا : 25000 متر مربع

مکان : رشت

سازه: بتنی

زمان شروع طراحی : 1394

زمان پایان پروژه : 1396-1395

کارفرما : شرکت بهساز کاشانه تهران

وضعیت فعلی : در حال اجرا

کلیه حقوق مطالب سایت متعلق به آبمیس پارس است