دبیرستان پسرانه

(امام خمینی (ره

مجتمع راهنمایی

و دبیرستان شیراز

پژوهشکده معلم

استان فارس

دبیرستان پسرانه امام خمینی (ره)

مساحت زیربنا : 3000 متر مربع

مکان :  استان فارس – اقلید

سازه: بتنی

زمان شروع طراحی : 1386

زمان پایان پروژه : 1388

کارفرما : اداره کل  نوسازی مدارس استان فارس

وضعیت فعلی : در حال بهره برداری

مجتمع آموزشی راهنمایی و دبیرستان شیراز

مساحت زیربنا : 6000 متر مربع

مکان :  شیراز

سازه: بتنی

زمان شروع طراحی : 1385

زمان پایان پروژه : 1389

کارفرما : اداره کل  نوسازی مدارس استان فارس

وضعیت فعلی : در حال بهره برداری

مرکز مطالعاتی و کتابخانه پژوهشکده معلم استان فارس

مساحت زیربنا : 6500 متر مربع

مکان :  شیراز

سازه: بتنی

زمان شروع طراحی : 1388

زمان پایان پروژه : 1391

کارفرما : اداره کل  نوسازی مدارس استان فارس

وضعیت فعلی : در حال بهره برداری

کلیه حقوق مطالب سایت متعلق به آبمیس پارس است