هتل

پنج ستاره کیش

مجتمع تفریحی

و توریستی آویشن

هتل

چهار ستاره دز

هتل 5 ستاره کیش

مساحت زیربنا : 28000 حدودا  متر مربع

مکان : کیش

سازه: بتنی

زمان شروع طراحی : 1395

زمان پایان پروژه : –

کارفرما : محمدزاده

وضعیت فعلی : درحال طراحی

مجتمع تفریحی توریستی آویشن

مساحت زیربنا : حدودا 7500 متر مربع

مکان : چالوس – نمک آبرود

سازه: فلزی با سقف کامپوزیت

زمان شروع طراحی : 1387

زمان پایان پروژه : 1389

کارفرما : میر رمضان و میر وهاب الدین موسوی

وضعیت فعلی : در حال بهره برداری

هتل چهار ستاره دز

مساحت زیربنا : 18850 متر مربع

مکان : استان خوزستان – دزفول

سازه: فلزی

زمان شروع طراحی : 1387

زمان پایان پروژه : …..

کارفرما : شهرداری دزفول

وضعیت فعلی : در حال تامین اعتبار

کلیه حقوق مطالب سایت متعلق به آبمیس پارس است